danh gia chenh lech ty gia cuoi nam

Một trong những bước quan trọng trong hạch toán kế hoạch mua bán là đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm. Vậy tại sao cần thực hiện thao tác quan trọng này khi hạch toán? Sau đây là những thông tin cơ bản về phương pháp đánh giá tỷ giá này.

Lý do cần đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm

Có rất nhiều nguyên nhân cần phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm. Đây là những phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Khi đó, khi gửi tiền bằng ngoại tệ sẽ phát sinh nhiều thứ, điển hình là:

Đối với chênh lệch tỷ giá nguyên nhân do cần đánh giá nhiều khoản dư cuối năm. Những khoản dư có thể là tiền mặt, tiền chuyển khoản, tiền gửi… có nguồn gốc là ngoại tệ. Thời điểm đó là lúc làm báo cáo tài chính thì không tính vào phí hay thu nhập. Lúc này sẽ để số dư trên báo cáo tài chính, được ghi vào đầu năm sau hay để xóa dư.

Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm là một hành động thiết thực đối với mọi doanh nghiệp

danh gia chenh lech ty gia cuoi nam

Nguyên nhân có thể đến từ việc cần đánh giá lại dư cuối năm, áp dụng cho khoản nợ trên 2 năm. Gốc ngoại tệ của số dư thời điểm đang làm báo cáo tài chính được thực hiện như sau:

Trong trường hợp cần thu những khoản nợ dài hạn bằng ngoại tệ, cần phải đánh giá lại số dư cuối năm. Bạn sẽ đánh giá trong trường hợp đã bù trừ, còn lại, bạn xử lý chênh lệch như sau:

  • Nếu như chênh lệch có xu hướng tăng thì sẽ được hạch toán ở thu nhập tài chính của năm đó. 
  • Nếu như chênh lệch có xu hướng giảm, chúng ta sẽ hạch toán vào chi phí tài chính của năm đó.

Trường hợp các khoản nợ cần được trả dài hạn bằng ngoại tệ, chênh lệch còn lại sau khi bù trừ được xử lý như sau:

Nếu tỷ giá hối đoái tăng thì chúng ta cần hạch toán chênh lệch này vào chi phí tài chính trong năm. Nó cần  được tính một cách hợp lý trong quá trình tính thuế doanh nghiệp thu nhập.

Có nhiều lý do khiến bạn cần thực hiện bước đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm

danh gia chenh lech ty gia cuoi nam

Nếu tỷ giá hối đoái được hạch toán làm chi phí kinh doanh nhưng bị lỗ thì cần phân bổ chênh lệch tỷ giá. Mục đích của hành động này là để năm sau công ty có lời. Tuy nhiên, ít nhất hạch toán tối thiểu phải tương đương với chênh lệch tỷ giá. Chênh lệch tỷ giá này là của số dư ngoại tệ dài hạn trong năm đó cần trả.

Vì thế, có nhiều lý do khẳng định tầm quan trọng của đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm. Đây có thể coi là hành động thiết thực khi bạn cần hạch toán tỷ giá hối đoái và nhiều thứ liên quan.

Hướng dẫn chi tiết cách đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm trên phần mềm

Để có thể đánh giá đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm trên phần mềm không khó. Chỉ cần vài thao tác cơ bản là bạn có thể đánh giá được. Bạn sẽ sử dụng phần mềm kế toán 1A. Phần mềm kế toán này vô cùng hữu ích khi bạn muốn hạch toán ngoại tệ. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn xử lý nhiều việc liên quan khác mà bạn chưa biết.danh gia chenh lech ty gia cuoi namTrước hết, phần mềm 1A sẽ hỗ trợ bạn có được tỷ giá ghi sổ đích danh trong quá trình hạch toán chứng từ. Những chứng từ cơ bản đó là: hóa đơn bán hàng, hay phiếu thu bằng ngoại tệ, hóa đơn mua hàng, phiếu trả tiền NCC cùng một số loại phiếu khác.

Phần mềm này cũng giúp bạn tự động tính giá xuất quỹ cũng như chênh lệch tỷ giá. Những tỷ giá trong khoản thanh toán hay xuất quỹ bình quân… được giao dịch thanh toán. Người dùng sẽ không cần phải tính lại tỷ giá cũng như chênh lệch tỷ giá. Đó là nhờ phần mềm kế toán 1A với sự chính xác của nó.

Ngoài ra, phần mềm kế toán 1A cũng giúp người dùng có thể đánh giá ngoại tệ sau khi BCTC được lập. Phần mềm này cũng hỗ trợ bạn nhiều trong việc xác định tỷ giá sử dụng khi thanh toán. Mục đích của cách làm này là để đánh giá lại các khoản khác nhau theo thông tư. 

Phần mềm kế toán 1A này sẽ dựa trên tỷ giá người dùng khai báo để hoạt động. Nó sẽ giúp bạn tự động tính CLTG bằng cách đánh giá lại cũng như hạch toán khoản Nợ/Có 4131. Còn lại số dư của khoản 4131 sẽ được chuyển về khoản 515/635 một cách tự động.

Như vậy, việc sử dụng phần mềm kế toán 1A là vô cùng cần thiết khi bạn cần đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm. Hãy sử dụng phần mềm này để có được những đánh giá đúng đắn nhất nhé.

Trên đây là những gì bạn cần biết về đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm trong kế toán. Đây là bước vô cùng quan trọng mà bạn cần nắm được để áp dụng cho hợp lý. Hãy sử dụng phần mềm kế toán 1A – công cụ hữu dụng để việc đánh giá chênh lệch tỷ giá được chính xác nhất.