lệnh mp là gì

Lệnh MP là gì? lệnh MP còn được gọi là lệnh thị trường? Lệnh MP được sử dụng trên thị trường chứng khoán như thế nào? Trong bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời sẽ chính xác.

lệnh mp là gì

Lệnh MP là gì?

Lệnh MP là gì? Đây là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với giá tốt nhất trên thị trường. Điều này có nghĩa là lệnh mua một chứng khoán với giá thấp nhất hoặc bán nó với giá cao nhất trên thị trường.

Lệnh MP có thể khớp các lệnh kết hợp nhiều bước giá. Nếu vẫn còn khối lượng chưa giao dịch sau khi lệnh được khớp ở mức giá tốt nhất, lệnh sẽ tiếp tục được khớp ở mức giá tốt nhất tiếp theo cho đến khi khối lượng đặt của bạn được giao dịch hết.

Nếu giá khớp cuối cùng là giá trần, lệnh mua thị trường mua hoặc giá sàn đối thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá trần hoặc chuyển thành lệnh giới hạn với giá sàn.

Nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch, lệnh thị trường sẽ tự động bị hủy.

lệnh mp là gì

Mục đích của việc sử dụng lệnh MP là gì?

Lệnh thị trường dùng để khớp lệnh liên tục trong thời gian giao dịch nên việc sử dụng lệnh này sẽ cung cấp thêm cho nhà đầu tư một công cụ đặt lệnh và tạo thói quen linh hoạt cho các giao dịch khớp lệnh liên tục.

Cách đặt lệnh MP

Sau khi vào hệ thống giao dịch, lệnh MP mua được thực hiện ngay với giá thấp nhất và lệnh MP bán được thực hiện với giá cao nhất trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được coi là lệnh mua với giá cao hơn hiện có trên thị trường hoặc lệnh bán với giá thấp hơn và tiếp tục khớp lệnh.

Nếu lượng lệnh vẫn còn nhưng lệnh không được khớp do khối lượng giao dịch của đơn vị đối ứng đã hết, lệnh mua MP sẽ trở thành lệnh mua giới hạn cao hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị báo giá hoặc lệnh bán MP sẽ được chuyển đổi thành giá thấp hơn giá khớp cuối cùng của một đơn vị báo giá.

Nếu giá khớp cuối cùng là giá trần của lệnh mua MP hoặc giá sàn của lệnh MP bán thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với giá cao nhất hoặc lệnh giới hạn bán với giá thấp nhất.

Một số điểm lưu ý khi sử dụng lệnh MP 

Đặc điểm của lệnh thị trường là chấp nhận giá thị trường nên không quy định mức giá cụ thể. Lệnh MP sẽ được khớp với giá tốt nhất thị trường nên nhà đầu tư cần hết sức lưu ý trước khi sử dụng.

Một điều nữa mọi người nên chú ý là hệ thống giao dịch sẽ có độ trễ nhất định trong quá trình xử lý, vì vậy nếu giao dịch không hoàn tất quá trình khớp lệnh định giá mở cửa, lệnh thị trường có thể bị từ chối.

Sự khác biệt lệnh giới hạn và lệnh MP

Lệnh thị trường:

  • Thời gian sử dụng lệnh: được sử dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục
  • Giá thực hiện lệnh: Không quy định mức giá cụ thể nhưng sẽ phù hợp với giá tốt nhất thị trường

Lệnh giới hạn:

  • Thời gian sử dụng cho các lệnh: được sử dụng cho tất cả các phiên khớp lệnh
  • Giá khớp: Một mức giá cụ thể sẽ được đặt và lệnh sẽ chỉ được thực hiện ở mức giá bằng hoặc cao hơn giá giới hạn đã đặt.

Lệnh thị trường được sử dụng cho các giao dịch khớp lệnh liên tục. Trong quá trình đặt lệnh giá thị trường, nhà đầu tư bắt buộc phải ghi “MP” vào cột giá. Nếu không có lệnh giới hạn đối ứng khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch, lệnh sẽ tự động bị hủy.

Đặc biệt, đối với lệnh mua giá trần, bán giá sàn khối lượng còn lại mà lệnh chưa khớp sẽ vẫn chờ trong sổ lệnh tại mức giá trần/giá sàn. Khối lượng còn lại chưa được giao dịch của lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua với mức giá cao hơn giá khớp cuối cùng một đơn vị báo giá.

Một số lệnh khác

Lệnh giới hạn (lệnh LO)

Được sử dụng cho hầu hết mọi phiên giao dịch. Khoảng 95% đơn đặt hàng trên thị trường chứng khoán đến từ lệnh này. Đây là một trong những lệnh cơ bản mà nhà đầu tư cần nắm vững đầu tiên.

Lệnh LO là lệnh mua hoặc bán chứng khoán ở một mức giá xác định hoặc cao hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc lệnh bị hủy.

Lệnh ATO và ATC 

Lệnh ATO là cách viết tắt của 3 từ trong tiếng anh là “At the opens”, là lệnh giao dịch tại mức giá giá mở cửa. 

Ngược lại, một lệnh ATC đại diện cho ba từ “At the closing”, tức là lệnh giao dịch ở mức giá đóng cửa. 

Theo ước tính, hai lệnh ATO và ATC chiếm khoảng 4% lệnh toàn thị trường.

Về bản chất, lệnh mua ATO / ATC cũng giống như lệnh mua giới hạn trên nhưng vẫn được ưu tiên trong khớp lệnh; lệnh bán ATO / ATC tương tự như lệnh bán sàn nhưng được ưu tiên hơn khi khớp lệnh. Mục đích của việc phát hành lệnh ATO / ATC là để tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Lệnh thị trường-Các lệnh MTL, MOK và MAK tiếp tục khớp trên sàn HNX

Tương tự như HOSE, HNX cũng có các lệnh thị trường trong thời gian khớp lệnh liên tục, nhưng không phải là một lệnh mà là ba lệnh thị trường: MTL, MOK, MAK.

Lệnh thị trường MTL: lệnh thị trường có số dư sau khi khớp lệnh, số dư sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn LO. Về cơ bản, lệnh MTL có đặc điểm giống với lệnh MP trên HSX.

Lệnh thị trường MOK: Là lệnh thị trường, nếu không thực hiện đầy đủ hệ thống sẽ hủy lệnh ngay lập tức trước khi vào bảng giá.

Lệnh thị trường MAK: là lệnh thị trường có thể hiển thị toàn bộ hoặc một phần số dư và số dư chưa thực hiện sẽ bị hủy ngay sau khi lệnh được thực hiện

Lệnh PLO sau cuộc họp TRẬN ĐẤU GIỜ của HNX

Lệnh PLO là tên viết tắt của tiếng Anh Post Limit Order, là lệnh giới hạn dành riêng cho lệnh giới hạn trong thời gian khớp lệnh ngoài giờ trên sàn HNX.

Khớp lệnh ngoài giờ (PLO-HNX) là lệnh mua hoặc bán theo giá đóng cửa sau khi kết thúc thời gian đóng cửa thông thường.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong thời gian giao dịch ngoài giờ.

Nếu có lệnh đối ứng cần xử lý, lệnh PLO sẽ được thực hiện ngay sau khi vào hệ thống. Giá thực hiện là giá tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch của ngày giao dịch đó

lệnh mp là gì

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến lệnh thị trường (MP), hi vọng những thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về lệnh MP là gì? Vai trò và ý nghĩa của nó trên thị trường chứng khoán.