von co dinh trong bang can doi ke toan

Vốn doanh nghiệp là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp cực kì quan tâm. Là một người kinh doanh, không thể không tìm hiểu về các loại vốn. Thông thường, vốn chia thành hai loại là vốn cố định và vốn lưu động. Vậy vốn cố định trong bảng cân đối kế toán là như thế nào. Hãy theo dõi bài viết để những thông tin hữu ích về câu hỏi này nhé. 

Tìm hiểu về vốn doanh nghiệp

Để hiểu hơn về vốn cố định, chúng ta cùng tìm hiểu về vốn nói chung trước. Có nhiều góc nhìn cũng như cách tiếp cận khác nhau về vốn. Vốn có hai hình thái là hình thái giá trị và hiện vật.

Xét rộng ở một quốc gia, vốn một trong những nguồn lực để phát triển kinh tế bên cạnh nhân lực, tài nguyên, khoa học kỹ thuật. Có đủ những yếu tố này, quốc gia mới có thể phát triển mạnh. 

von co dinh trong bang can doi ke toan

Vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chính là toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Dưới hình thái giá trị, vốn là tiền, ngoại tệ, vàng bạc. Ở dưới dạng hiện vật, vốn chính là nhà xưởng, thiết bị, máy móc, vật tư hàng hoá. Ngoài ra, vốn còn tồn tại dưới dạng vô hình như sở hữu công nghệ, uy tín, nhãn mác, kinh nghiệm, nguồn lực chất xám cũng như nguồn lực con người. 

Trong doanh nghiệp, còn có thể chia ra là vốn lưu động và vốn cố định. Vậy vốn cố định trong bảng cân đối kế toán được thể hiện như nào? 

Vốn cố định trong bảng cân đối kế toán 

Vốn cố định trong bảng cân đối kế toán là những số tiền ứng trước để mua sắm nguyên vật liệu, máy móc cho quá trình sản xuất. Tiền được dùng để lắp đặt tạo lập tài sản cố định hữu hình. Giá trị này được luân chuyển vào hàng hoá trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. Quá trình này chỉ kết thúc khi tài sản cố định đó hết thời hạn sử dụng.

Các tài sản cố định trong thời gian sử dụng sẽ chi phối sự luân chuyển của nguồn vốn cố định. Đặc điểm của quá trình luân chuyển nguồn vốn cố định như sau:

Vốn cố định có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp. Thông thường, tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc có thời hạn sử dụng lâu dài. Trải qua nhiều chu kỳ sản xuất trong suốt thời gian đó. Khi đó, vốn cố định đang tham gia vào những chu kỳ sản xuất này.

Vốn cố định sẽ được luân chuyển dần dần từng phần của nó vào chu kỳ kinh doanh. Trong quá trình sản xuất hàng hoá, mỗi phần vốn cố định đều được luân chuyển. Nó trở thành một khoản của chi phí sản xuất. Nguồn vốn này trong bảng cân đối kế toán gọi là chi phí khấu hao tài sản cố định, tương ứng với phần tài sản bị hao mòn. 

Vốn cố định sẽ hoàn thành vòng luân chuyển sau nhiều chu kỳ kinh doanh. Sau mỗi chu kỳ sản xuất, vốn cố định luận chuyển vào sản phẩm dưới dạng khấu hao sẽ tăng. Ngược lại, phần đầu tư vốn vào tài sản cố định ban đầu sẽ giảm. Tiếp tục như vậy cho đến khi tài sản cố định hết hạn sử dụng. Lúc này, vốn cố định đã được luân chuyển hết vào sản phẩm. 

von co dinh trong bang can doi ke toan

Ví dụ về vốn cố định trong bảng cân đối kế toán:

Khi kinh doanh sản xuất, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào nhà xưởng máy móc. Nơi này sẽ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp và đây là vốn cố định bở vì:

Một là, không có nhà xưởng máy móc sẽ không diễn ra quá trình sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp. Mặc dù nhà xưởng máy móc không trực tiếp tiêu hao trong quá trình này.

Hai là, Nhà xưởng máy móc sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài. Trong bảng cân đối kế toán đây là tài sản dài hạn.

Ba là, mặc dù khi đã hết vòng luân chuyển máy móc thiết bị. Nhưng khi dừng hoạt động, bán lại nhà xưởng, doanh nghiệp sẽ thu được một khoản nhất định. 

Vai trò của vốn cố định trong bảng cân đối kế toán.

Trong bảng cân đối kế toán, vốn cố định có vai trò quan trọng. Nó cho doanh nghiệp biết được thông số chi tiết trong quá trình kinh doanh. 

Vốn cố định giúp đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục. Bởi nhờ nguồn vốn cố định, các vật tư, thiết bị, nguyên liệu được cung ứng đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp sử dụng tốt nguồn vốn này, đầu tư khoa học công nghệ hiện đại. Nhờ đó giảm giá thành sản phẩm, tăng sản lượng đưa ra thị trường. 

Vốn cố định trong bảng cân đối kế toán thể hiện những chỉ tiêu của tài sản cố định. Doanh nghiệp cần chú ý cân đối để đảm bảo được lợi nhuận. Tránh những nhầm lẫn gây ra hậu quả lớn cho doanh nghiệp. 

von co dinh trong bang can doi ke toan

Ngoài ra vốn cố định còn ảnh hưởng đến quy mô kinh doanh. Chính nguồn vốn là một trong những yếu tố mạnh nhất tác động đến phương án xây dựng doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nguồn lực vốn cố định mạnh dễ dàng mở rộng đầu tư hơn doanh nghiệp có nguồn vốn mỏng yếu. 

Kết luận

Vốn cố định trong bảng cân đối kế toán có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Nhờ nhìn nhận đúng đắn nguồn vốn cố định, các doanh nghiệp sẽ có những hướng phát triển tốt hơn. Tránh trường hợp làm hao hụt quá mức khiến doanh nghiệp tồn nợ, phá sản.